Tarieven

Tarieven

Eerste consult

In het eerste consult van 1,5 uur, wordt gestart met het afnemen van een anamnese. Op basis van hetgeen hieruit voorkomt, wordt een duiding opgesteld die met u wordt doorgenomen. Samen met u wordt een behandelschema opgesteld.

Een afspraak wordt gemaakt voor een volgend consult afhankelijk van het behandelschema en de klachten. Latere vervolgconsulten kunnen ook 2 - 3 maanden later zijn. Tussendoor een afspraak maken, omdat klachten onverhoopt terugkomen is altijd mogelijk.

Vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt 1,5 uur. In het vervolgconsult worden de resultaten vergeleken met de resultaten van de vorige keer. Het behandelschema wordt eventueel aangepast.

Telefonisch consult

In de geneeskunde is het contact tussen de mens en zijn therapeut van belang. Daarom zijn er geen telefonische consulten. Natuurlijk mag u altijd een vraag stellen echter het is niet de bedoeling dat er een geheel consult wordt afgewerkt per telefoon.

Vergeten consult

Indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een consult het consult nog wilt afzeggen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien u het consult vergeet of te laat afbelt zullen de volledige consultkosten in rekening worden gebracht.

Tarief

Het tarief voor een behandeling in de praktijk bedraagt 60 euro per uur. Een behandeling duurt 90 minuten.

Vergoeding

Vergoeding is mogelijk vanuit het aanvullende verzekeringspakket, onder alternatieve geneeswijzen/natuurgeneeswijzen. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw aanvullende pakket. Deze vergoeding valt niet onder uw eigen risico en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Anja van Enckevort is aangesloten bij de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen). En ingeschreven in het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

AGB-code zorgverlener: 90103302
AGB-code praktijk: 90062679
KvK-nummer: 67630014

Als u uitgebreide informatie wilt over uw persoonlijke vergoeding, raadpleeg dan uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Vermeldt u dan bovengenoemde AGB-codes.