Bioresonantie volgens Paul Schmidt

Bioresonantie

In principe is een gezond lichaam in staat om klachten zelf op te lossen. Als dat niet meer het geval is, dan is bioresonantie volgens Paul Schmidt een veilige en pijnloze methode om acute en/of chronische klachten te verminderen/ verhelpen. In principe kunnen alle klachten met behulp van bioresonantie behandeld worden.

Mensen die zich gezond voelen, willen ook graag zo houden. Bioresonantie kan eventuele verstoringen vroegtijdig opsporen, zodat het behandeld kan worden. De behandeling kan dus ook preventief plaatsvinden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk eens per jaar een preventieve diagnose te laten stellen.

Tijdens een eerste consult worden de klachten geïnventariseerd tijdens een vraaggesprek. Middels de meetapparatuur wordt informatie verkregen over de werking van organen zoals nieren, lever en darmen en van weefsels zoals spieren, zenuwen en slijmvliezen. De meting heeft ook betrekking op invloeden van buitenaf zoals virussen, parasieten, vergiftigde stoffen, vaccinatiebelasting en elektromagnetische belasting Het energieniveau en het afweersysteem worden gemeten en wordt nagegaan of er een tekort aan vitaminen en mineralen is en of er sprake is van allergieën of intolerantie voor voeding of andere stoffen.

Als de oorzaak van de klachten is opgespoord, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Vaak middels natuurlijke middelen. Daarnaast krijgt u ook andere adviezen die het herstel ten goede komen; bijvoorbeeld wat betreft voeding, leefgewoontes en beweging.

Tijdens een eerste consult wordt het gehele lichaam doorgemeten, alsmede ook de vitamine en mineralen status. Daarna wordt de therapie bepaald. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard en duur van de klachten en wordt in overleg met de patiënt bepaald. Neem alstublieft naar een afspraak eventuele medicijnen, vitamines en/of mineralen mee die gebruikt worden.