Teamcoaching

Teamcoaching

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning.

Wat is het doel?

Teamcoaching is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

  • de onderlinge samenwerking en verhoudingen
  • het meer nemen van verantwoordelijkheid
  • de communicatie met de organisatie
  • het nemen van gedragen besluiten
  • het ontwikkelen van gemeenschappelijk beleid
  • de zelfsturing van het team
  • het genereren van meer ideeën en initiatieven
  • het resultaatgericht gaan werken
  • het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen

Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.